Nota biograficzna

Socjologiczne wykształcenie zdobyłam w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze na kierunku Socjologia o specjalności społeczności lokalne.

Tytuł doktora nauk społecznych w zakresie Socjologii (specjalność Socjologia Ekonomiczna) uzyskałam w styczniu 2014 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od 2002 roku w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego prowadzę zajęcia dydaktyczne. Prowadziłam do tej pory zajęcia m.in. z metod badań pedagogicznych, metodologii nauk społecznych, psychologii społecznej, kształtowania wizerunku firmy, strategii personalnych, socjologii ogólnej, socjologii edukacji, socjologii młodzieży, socjologii rodziny, proseminarium socjologiczne.

Ważnym punktem w mojej działalności zawodowej w 2007 roku było kierowanie  biurem organizacyjnym XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego – Zielona Góra.

W latach 2009 – 2011 byłam pracownikiem Lubuskiego Ośrodka Badań Społecznych przy WPSNZ, Uniwersytet Zielonogórski, gdzie zajmowałam się między innymi organizacją pracy sieci ankieterskiej.

W 2014 roku pracowałam jako badacz terenowy w projekcie dla firmy ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, Kutno.

Ponadto jestem aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego – od kwietnia 2015 roku jestem przewodniczącą Oddziału Zielonogórskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego a od września 2013 roku jestem wiceprzewodniczącą Sekcji Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Podczas Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w 2016 roku pełniłam funkcję Sekretarza.

W ramach działalności Sekcji Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego współorganizowałam Międzynarodową Konferencję „Społeczne granice pracy. Przemiany w sferze pracy w XXI-wiecznym kapitalizmie”, Wrocław, 14-15 listopada 2014 oraz byłam przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego II Międzynarodowej Konferencji „Społeczne granice pracy. Wymiary pracy nieformalnej we współczesnych społeczeństwach”, Zielona Góra, 12 – 13 listopada 2015.

Współpracuję jako doradca z Fundacją Ja, My, Oni, która zajmuje się promowaniem wiedzy na temat zdrowia psychicznego w województwie lubuskim. Do moich zadań należą mi. in. rekrutacja wolontariuszy oraz organizacja pracy Fundacji podczas spotkań promujących cele statutowe Fundacji.