Publikacje

WSPÓŁREDAKCJA – PUBLIKACJE WYDANE

 1. Lewicka-Strzałecka, Anna, Mrozowicki, Adam, Róg-Ilnicka, Joanna (red) (2016) Prakseologia, 158 (1).
 2. Kolasińska, Elżbieta, Mrozowicki, Adam, Róg-Ilnicka, Joanna (red.) (2015) Humanizacja pracy. Społeczne wymiary pracy w późnym kapitalizmie, nr 3, Płock : Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, 325 stron.
 3. Mrozowicki, Adam, Kolasińska, Elżbieta, Róg-Ilnicka, Joanna (red.) (2015), Forum Socjologiczne. Special Issue (Number One): Social boundaries and meanings of work in the 21st century capitalism, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 292 strony.

PUBLIKACJE

 1. Mrozowicki A, Kolasińska E., Róg – Ilnicka J., (2015), Wprowadzenie, [w:] Humanizacja pracy, nr 3, Społeczne wymiary pracy w późnym kapitalizmie, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płock.
 2. Mrozowicki A, Kolasińska E., Róg – Ilnicka J., (2015), Introduction: Social boundaries of work, [w:] Forum Socjologiczne, Special Issue 1, 2015: Social boundaries and meanings of work in the 21st-century capitalism, (red.) A. Mrozowicki, E. Kolasińska, J. Róg – Ilnicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 3. Róg – Ilnicka J., (2015), “Career by choice” or “career by chance”. The determinants of flexible professional biographies, [w:] Forum Socjologiczne, Special Issue 1, 2015: Social boundaries and meanings of work in the 21st-century capitalism, (red.) A. Mrozowicki, E. Kolasińska, J. Róg – Ilnicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 4. Róg – Ilnicka J., (2014), Elastyczne kariery młodych Lubuszan – strategie radzenia sobie na rynku pracy, [w:] Rocznik Lubuski, Tom 40, część 2a, Młodzież w czasach kryzysu ekonomicznego. Między edukacją i pracą, (red.) M. Zielińska, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra.
 5. Róg – Ilnicka J., (2013), O wybranych konsekwencjach nietypowych form zatrudnienia w świetle wywiadów jakościowych, [w:] Studia demograficzne nr 2/164, PAN KND, Warszawa.
 6. Róg – Ilnicka J., (2012), Lubuski rynek pracy, [w:] Lubuszanie w pierwszej dekadzie XXI wieku. Portret Socjologiczny, (red.), Ż. Leszkowicz – Baczyńska, D. Szaban, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra.
 7. Róg-Ilnicka J., (2011), Nowe elementy w biografiach młodych Polaków. Zarys problematyki, [w:] Zrozumieć społeczeństwo, zrozumieć pokolenia. Młodzież, młodość i pokoleniowość w analizach socjologicznych, (red), K. Szafraniec, M. Zielińska, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra.
 8. Róg – Ilnicka J., (2009), Nietypowe formy pracy oraz ich zbiorowe i jednostkowe konsekwencje. Przyczynek do badań, [w:] Zeszyty Naukowe nr 517. Studia Sociologica nr 18, WNUS, Szczecin.
 9. Róg – Ilnicka J., (2008), Bezrobotni absolwenci na rynku pracy, [w:] Kwalifikacje a rynek pracy w Lubuskim Trójmieście, (red.) M. Kwiatkowski, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 10. Róg – Ilnicka J., (2005), Wyzwania dla polskiej edukacji w sytuacji bezrobocia, [w:] Ekonomicke aspekty vzdelenosti v regionalnim kontextu III, Usti nad Labem.
 11. Róg – Ilnicka J., (2004), Wpływ Internetu na rozwój więzi lokalnych, [w:] Rocznik Lubuski, Tom 30, część 2, Różnorodność kapitałów w nowej rzeczywistości społecznej. Z dorobku zielonogórskiego środowiska socjologicznego, (red.) Ż. Leszkowicz – Baczyńska, LTN, Zielona Góra.
 12. Róg J. (2002), Kobiety w cyberprzestrzeni czyli wirtualny feminizm, [w:] Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno – kulturowe, (red.) L. H. Haber, Kraków.